Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 20 MB.

"*" geeft vereiste velden aan

Persoonsgegevens

Naam*

Contactgegevens

E-mailadres*
Met dit e-mailadres houden we je op de hoogte van de status van je inschrijving.
Adres*

Aanvraag

Geef hier onder een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van uw aanvraag. Denk hierbij aan het aantal personen en de locatie.

Werving & Selectie

Een recruiter die voor u het profiel samenstelt en op zoek gaat naar de meest geschikte kandidaten.

Meestal resulteert een openstaande vacature ook direct of indirect in extra kosten of minder opbrengsten. TopStad Talents werkwijze is simpel, snel en pragmatisch. Juist op die momenten waarop u nieuwe medewerkers zoekt, is uw tijd beperkt. U en uw collega’s moeten namelijk de belangrijkste activiteiten opvangen, die anders blijven liggen door de vacante functie. TopStad Talents streeft naar een duurzame relatie met haar opdrachtgevers, zodat de vraag naar eigen personeel met een minimale inspanning vertaald kan worden naar een passend werving en selectie-traject.

De eisen die organisaties stellen aan vast personeel zijn vaak anders dan de eisen die zij stellen aan tijdelijk personeel. Vast personeel moet duurzaam passen binnen de organisatie. De cultuur en de mogelijkheden binnen de organisatie en de kenmerkende eigenschappen en ambities van de medewerker moeten ook op de lange termijn passen. De werkgever en werknemer blijven alleen dan elkaars meerwaarde op de lange termijn ervaren.

Volledig in lijn met dit beeld, hanteert TopStad Talents een eigen unieke aanpak voor werving en selectie in de volgende stappen:

Stap 0: Algemene oriëntatie

Uniek voor TopStad Talents is dat wij altijd voorbereid willen zijn op de vraag van onze opdrachtgevers. TopStad Talents bouwt continu aan gedegen kennis over de uitdagingen waar onze opdrachtgevers voor staan. Wij maken ons de cultuur en de organisatie eigen en bereiden ons zo voor op de snelst mogelijke match, zodra de vraag naar nieuw personeel bij onze opdrachtgevers actueel wordt. Hetzelfde geldt voor de kennis over onze kandidaten in ons kandidatenbestand. Wij kennen al onze kandidaten, hun ambities, hun motivatie, hun kennis en ervaring en hun competenties en vaardigheden. Waar mogelijk starten we deze aanpak ruim voor een concrete aanvraag.

Stap 1: Vaststellen van de werving en selectie-vraag

De kwaliteit van het werving en selectie-proces staat of valt bij een zorgvuldige vaststelling van de wens van de opdrachtgever. TopStad Talents besteedt daarom veel aandacht aan deze stap. Indien u voor TopStad Talents nieuw bent als opdrachtgever en u een concrete werving en selectie-vraag heeft, zullen wij deze stap combineren met de voorgaande stap. TopStad Talents concretiseert uw vraag naar vast personeel zorgvuldig. Tevens bepalen we de set van werving en selectie-middelen die wij zullen hanteren en de eventueel aanvullende activiteiten die we tijdens het werving en selectie-proces zullen hanteren en de termijn waarbinnen de activiteiten worden uitgevoerd. Maatwerk leidt ons naar de best mogelijke match.

Stap 2: Werving en selectie van kandidaten

TopStad Talents zorgt voor de uitvoering van alle werving en selectie activiteiten, zoals deze zijn vastgesteld in de voorgaande stap. TopStad Talents hanteert daarbij als uitgangspunten: continuïteit, betrouwbaarheid, open communicatie en een goede samenwerking met opdrachtgever en kandidaten. Ons credo bij de uitvoering van al onze activiteiten is kwaliteit = klanttevredenheid.

Stap 3: Introductie kandidaat

TopStad Talents introduceert de geselecteerde kandidaat of kandidaten. Ook deze stap wordt uitgevoerd conform de afspraken die gemaakt zijn bij het vaststellen van de werving en selectie-vraag. TopStad Talents biedt veel mogelijkheden bij de ondersteuning van deze stap, waaronder de manier waarop de kandidaten worden geïntroduceerd en de wijze van terugkoppeling naar kandidaten.

Stap 4: Evaluatie en nazorg

TopStad Talents ziet haar taak pas als volbracht, nadat wij zeker hebben gesteld dat de opdrachtgever daadwerkelijk duurzaam is geholpen. Mocht binnen de vastgestelde proeftijd blijken dat de kandidaat toch niet past, dan wordt in overleg met de opdrachtgever een aanvullende aanpak afgesproken. Het opnieuw starten van een werving en selectie-traject behoort daarbij tot de mogelijkheden. TopStad Talents evalueert het proces en de kandidaat op vooraf afgesproken evaluatiemomenten. Informatie uit deze evaluatie draagt ook bij aan een verdere versnelling en hoogwaardigere uitvoering van onze werving en selectie-activiteiten voor u als opdrachtgever, daarom hechten wij veel waarde aan deze evaluatie in het belang van onze opdrachtgevers.