Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 20 MB.

"*" geeft vereiste velden aan

Persoonsgegevens

Naam*

Contactgegevens

E-mailadres*
Met dit e-mailadres houden we je op de hoogte van de status van je inschrijving.
Adres*

Aanvraag

Geef hier onder een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van uw aanvraag. Denk hierbij aan het aantal personen en de locatie.

Phoenix Projecten

Phoenix Projecten “De kracht van het kleinschalige optimisme”

Een introductie

Hier maakt u kennis met Phoenix Projecten, onze producten, diensten en werkwijze. Phoenix Projecten is een intercultureel projectbureau. Wij opereren landelijk en werken in opdracht van overheden, non-profitorganisaties en het bedrijfsleven. Phoenix Projecten biedt een breed spectrum aan van diensten en producten.

Het werkterrein van Phoenix Projecten is gegroepeerd in acht clustergroepen:

  • Werkgelegenheidsprojecten;
  • Reïntegratie;
  • Projectmanagement;
  • Coaching;
  • Loopbaaninterventie;
  • Advisering;
  • Werving & Selectie.

Phoenix reïntegratie- en projecten is een landelijk opererende organisatie met een projectmatige formule die helpt om werklozen aan een passende baan te bemiddelen.

Vanuit haar locale en regionale samenwerking helpt zij:

  • Mensen die hun werk dreigen kwijt te raken en/of zijn kwijtgeraakt;
  • Langdurige werklozen en uitkeringsgerechtigden;

Speciale doelgroepen zoals jongeren, vrouwen, oudkomers, nieuwkomers en 45 plussers aan een passende baan.
Het belangrijke uitgangspunt hierbij is het bevorderen van duurzaam werk en het vergroten van kwalificaties en beroepsgerichte vaardigheden van werklozen. Door professioneel partnership biedt Phoenix reïntegratie- en projecten diverse opleiding- en trainingen aan om in korte tijd bestek het kwalificatieniveau op een effectieve wijze te vergroten. Naast werkgeversnetwerken heeft Phoenix ook branchegerichte benadering om de succesvolle plaatsingen van werklozen naar duurzame vacatures te realiseren. Phoenix werkt nauw samen met gemeenten, UWV-werkbedrijf, bedrijfsleven en opleidingsinstituten.

Doelstelling

Alle activiteiten, diensten en producten van onze organisatie hebben tot doel bruggen te slaan tussen werkzoekenden en de arbeidsmarkt, tussen werkgevers en werknemers, tussen aanbod en afzetmarkt. Dit doen wij door middel van specifieke re-integratieprojecten, opleidingen, trainingen, coaching en begeleiding naar arbeidsmarkt.

Bij het realiseren van onze doelstellingen gaan wij uit van maatwerk voor onze klanten om hun ambities, talenten en mogelijkheden in kaart te brengen, waarbij de vergroting van hun motivatie en doorzettingsvermogen belangrijke uitgangspunten zijn.

Missie

Door onze succesvolle maatschappelijke betrokkenheid willen wij een bijdrage leveren aan de positieverbetering van werkzoekenden in de samenleving.Wij helpen mensen die hun kwaliteiten, vaardigheden en maatschappelijke participatie willen vergroten en ontwikkelen om uiteindelijk hun mogelijkheden te benutten om te komen tot arbeidsparticipatie. Professionaliteit en kwaliteit zijn de belangrijke kenmerken bij het realiseren van onze taakstelling. Het uitgangspunt is het aanbieden van onze dienstverlening die gebaseerd is op de wensen van onze opdrachtgevers. Phoenix Projecten bv vervult hierbij een belangrijke rol als intermediair tussen werkzoekende en opdrachtgevers. Dit doen wij door middel van projectmatige aanpak en door het samen ontwikkelen van concrete projecten, projectengerichte trainingen, het werven en selecteren van de juiste kandidaten en de begeleiding daarvan.

Onze werkwijze & methode

Onze werkwijze is in feite simpel, namelijk: snel en praktisch inspelen op de wensen van de opdrachtgever. Elke interne medewerker denkt en werkt mee aan het oplossen van de vragen van de opdrachtgevers. Wij werken volgens vaste procedures en structuren, maar wij bouwen voldoende ruimte in om snel flexibel in te kunnen spelen op veranderende situaties of behoeften van opdrachtgevers en klanten.

Wij hechten veel waarde aan een goede communicatie met onze opdrachtgevers. Daarom informeren wij de opdrachtgever op vaste momenten over de voortgang van een training of een project.

Phoenix Projecten draagt ook zorg voor een nauwkeurige evaluatie.

Maatwerk

Phoenix Projecten levert maatwerk. Naast bestaande aanbod van diensten en producten ontwikkelen wij trainingsprogramma’s en projecten toegesneden op het individuele groeps- en organisatieniveau. Voor al onze diensten en producten geldt dat de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers en klanten ons uitgangspunt zijn.