Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 20 MB.

"*" geeft vereiste velden aan

Persoonsgegevens

Naam*

Contactgegevens

E-mailadres*
Met dit e-mailadres houden we je op de hoogte van de status van je inschrijving.
Adres*

Aanvraag

Geef hier onder een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van uw aanvraag. Denk hierbij aan het aantal personen en de locatie.

Missie & Visie

TopStad gelooft in een duurzame relatie met kandidaat en opdrachtgever.

Onze meerwaarde zit in de relatie die wij opbouwen met zowel opdrachtgever als kandidaat. Wij zien het als onze missie om altijd voorbereid te zijn op de vraag van onze opdrachtgevers en op de vraag van onze kandidaten. Daarbij staat de kwaliteit voorop. We hanteren hierbij als regel: kwaliteit = klanttevredenheid.

Visie

Topstad staat voor continuïteit, betrouwbaarheid, open communicatie en een goede samenwerking met opdrachtgever en kandidaat. Professionaliteit en kwaliteit zijn typerende kenmerken. De wensen van onze opdrachtgevers en onze kandidaten staan voor ons centraal met als resultaat de best mogelijke match.

Onze werkwijze is simpel, snel en pragmatisch. Onze interne medewerkers denken en werken mee aan het oplossen van de vraag die leeft bij onze opdrachtgevers. Wij werken volgens vaste procedures en structuren, daarbij bouwen wij voldoende ruimte in om snel en flexibel in te kunnen spelen op veranderende situaties en behoeften bij onze opdrachtgevers. Onze kenmerkende werkwijze resulteert altijd in maatwerk, aansluitend bij de specifieke wensen van onze opdrachtgevers. Ook bij onze kandidaten besteden we veel tijd en aandacht aan wat zij willen bereiken. Wij starten hier al mee bij ons eerste contact en beëindigen de ondersteuning pas, als de kandidaat zelf aangeeft hier geen behoefte meer aan te hebben. TopStad   biedt bij wijze van spreken Lifetime Recruitment aan voor opdrachtgevers en kandidaten. TopStad zorgt voor gedegen kennis van de wensen en beoogde doelen van onze kandidaten en onze opdrachtgevers.

Een succesvol resultaat is gebaseerd op een goede samenwerking met onze opdrachtgevers. Samen met de opdrachtgever worden behoeften, wensen en beoogde resultaten in kaart gebracht. Vervolgens wordt er bekeken hoe deze resultaten op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier kunnen worden bereikt. Wij waarborgen de kwaliteit van onze dienstverlening door kleinschalig te opereren en door een professionele aanpak. Dit zijn belangrijke factoren die de dienstverlening van Topstad tot een succes maken.