Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 20 MB.

"*" geeft vereiste velden aan

Persoonsgegevens

Naam*

Contactgegevens

E-mailadres*
Met dit e-mailadres houden we je op de hoogte van de status van je inschrijving.
Adres*

Aanvraag

Geef hier onder een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van uw aanvraag. Denk hierbij aan het aantal personen en de locatie.

Nieuwe projecten

Beveiligingsproject met baangarantie

In samenwerking met partners:

PROJECTINFORMATIE

Doelstelling

Het opleiden en plaatsen van 15 deelnemers voor de beveiligingsbranche

Doelgroep / Criteria

 • Zij moeten ingeschreven zijn bij UWV- werkbedrijf als werkzoekende
 • Een uitkering heeft van de sociale zaken en/of UWV
 • De deelnemers dienen 18 jaar en/of ouder zijn
 • Een afgeronde basisopleiding VMBO of MBO
 • Gemotiveerd zijn om te werken in de beveiliging
 • Zich willen inzetten voor de beveiligingsopleiding 2 en volgen van vaardigheids- en communicatietrainingen
 • Onder begeleiding willen werken
 • Minimaal vijf jaar verblijf in Nederland
 • Geen justitieël verleden
 • Het kunnen overleggen van een bewijs van goed gedrag
 • Fulltime beschikbaar zijn
 • Goed beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Woonachtig is in Amsterdam en omgeving
 • Flexibel, dienstverlenend en stressbestendig

Het verloop van traject

 • Stap 1:   Wervings- en voorlichtingscampagne
 • Stap 2:   Voorselectiegesprek en voordrachtkandidaten aan Phoenix Projecten BV, door uitkeringsinstantie
 • Stap 3:   Intakegesprekken en toelatingsbesluit, door Phoenix en terugkoppeling en rapportage naar uitkeringsinstanties
 • Stap 4:   Starten voorschakeltraject (duurt 4 weken)
 • Stap 5:   Starten beroepsopleiding beveiliging 2, in combinatie met theorie en praktijk. (1 dag theorie opleiding 4 dagen stage gedurende 4 maanden)
 • Stap 6:   Deelnemen aan het landelijke examen
 • Stap 7:   Uitslag positie en diploma behaalt, wordt dienstverband aangeboden van 1 jaar. Indien resultaat negatief kan kandidaat meedoen voor de tweede herkansing voor eigen rekening.

Trainingsprogramma

Primair doel:

 • Het verkrijgen van inzicht in de arbeidsmarktoriëntatie en beroepsuitoefening als beveiligingsmedewerker;
 • Het vergroten van kennis en vaardigheden met betrekking tot het goed functioneren in het werkervaringstraject met als doel doorstroom naar een reguliere baan

Onderdelen van training

 • Zelfonderzoek
 • Activering en motivering
 • Presentatie

Beroepsopleiding beveiliging 2

De deelnemers volgen na voorschakeltraject  gedurende 4 maanden een beroepsopleiding via het opleidingsinstituut Deltasafe. Deze opleiding bestaat 1 dag theorie en 4 dagen praktijk gedeelte. De kandidaten worden voorbereidt aan het deelnemen aan het landelijke examen van SVPB(Stichting Vakexamens ParticuliereBeveiliging).

De opleidingscomponenten bestaan uit:

 • werken binnen wettelijke kaders
 • beveiliging van gebouwen & eigendommen
 • veiligheidsnetwerk
 • communicatie
 • MCV 2 (maatschappij en cultuur)
 • ICT 2 (computeronderwijs voor beveiligers)

De theorie opleiding (MCV 2, ICT 2 en de vakken van beveiliger 2) vindt plaats 14 lesdagen van elk 6 uur.  Na afronden van theorie en praktijk gedeelte van de opleiding worden de kandidaten aangemeld voor deelname van het landelijke examen bij SVPB.

Arbeidsovereenkomst

Na de succesvolle afsluiting van het examen en het behalen van diploma beveiliging 2, ontvangen de deelnemers een arbeidsovereenkomst voor een jaar conform de CAO-regeling welke geldt voor de beveiligingsbranche. Deze arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar en met de mogelijkheid van verlenging van nog een jaar.

Coaching en begeleiding

De projectbegeleiding maakt een belangrijk onderdeel uit van dit project. De begeleiding van de deelnemers is vanaf de instap tot en met de uitstroomperiode gewaarborgd.

 • het stimuleren van persoonlijke motivatie
 • het begeleiden en coachen bij het zich passen aan het arbeidsritme en op de werkplek
 • het aanleren van functiegerichte kennis en vaardigheden
 • de begeleiding wordt afgesloten met een evaluatiegesprek per deelnemer dat als nazorg beschouwd kan worden

Aanmelding:

Deelnemers dienen zich aan te melden via Phoenix Projecten.
Tel: 020-6678080
info@phoenixprojecten.nl