Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 20 MB.

"*" geeft vereiste velden aan

Persoonsgegevens

Naam*

Contactgegevens

E-mailadres*
Met dit e-mailadres houden we je op de hoogte van de status van je inschrijving.
Adres*

Aanvraag

Geef hier onder een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van uw aanvraag. Denk hierbij aan het aantal personen en de locatie.

Uitzend, Detachering & Recruitment

U bent als werkgever op zoek naar personeel. Wij kunnen u daarbij helpen. Hoe?

Branches waarin wij actief zijn

Sociaal domein, NT2 Docent, Financieel, Sales & Marketing, ICT, Beveiliging, Techniek, Industrie, Logistiek en Productie

Uitzenden & Detacheren

TopStad beschikt over een gevarieerd bestand van gemotiveerd personeel. Dankzij onze gedegen kennis, onze contacten in de regio,onze netwerken en onze informele wervingskanalen kunnen wij snel en vakkundig het juiste, goed gemotiveerde personeel vinden voor onze opdrachtgevers. Het grondige voortraject staat ervoor garant dat de kwaliteiten en kenmerken van het personeel optimaal aansluiten op de eisen en de behoeften van de opdrachtgever.

Voordat een kandidaat wordt gedetacheerd vindt een uitvoerige, intensieve selectie plaats.
Wij selecteren voor u de ideale kandidaat aan de hand van een profielschets van uw bedrijf met aandacht voor functieprofiel en bedrijfscultuur. Waar nodig/mogelijk laten wij kandidaten een a twee dagen kosteloos meelopen in het bedrijf. Aan de hand van een ‘snuffelstage’ kunnen beide partijen vaststellen of zij bij elkaar passen en met elkaar willen doorgaan.

Wij leveren vakbekwame mensen voor de volgende sectoren:

 • Sociaal domein ( Schuldhulpverlener, Budgetbeheerder, WMO consulent, klantmanager)
 • Beveiliging,
 • NT2 docenten,
 • Financiën
 • Sales & Marketing,
 • Techniek & industrie

Verder hebben wij een totaal pakket van dienstverlening. Hierbij willen wij u de voordelen pakket in het kort benoemen.

NEN/VRO/NBBU gecertificeerd
Gespecialiseerd in de snelle werving en selectie van( tijdelijk) personeel
Mogelijkheden aanbieden om de juiste kandidaat in dienst te nemen via:

 • Werving & Selectie
 • Uitzendconstructie
 • Detacheringconstructie
 • Bemiddeling/recruitment
 • Alle kandidaten worden getoetst aan beroeps- en functievaardigheden voordat zij starten
 • Uitgebreid referentie onderzoek
 • Uitstekende coachings- en begeleidingsinstrumenten voor onze kandidaten om duurzamer, effectiever te functioneren op de werkvloer
 • Aanbieden managementadvies indien nodig
 • Hanteren van concurrerende prijzen in voordeel van onze opdrachtgevers
 • Uitstekend relatiebeheer met onze opdrachtgever

Werving & selectie/Recruitment

Een openstaande vacature belast uw organisatie onnodig. Het maakt uw organisatie minder effectief en kost u en uw collega’s extra werk. Meestal resulteert een openstaande vacature ook direct of indirect in extra kosten of minder opbrengsten. TopStad Talents werkwijze is simpel, snel en pragmatisch. Juist op die momenten waarop u nieuwe medewerkers zoekt, is uw tijd beperkt. U en uw collega’s moeten namelijk de belangrijkste activiteiten opvangen, die anders blijven liggen door de vacante functie. TopStad Talents streeft naar een duurzame relatie met haar opdrachtgevers, zodat de vraag naar eigen personeel met een minimale inspanning vertaald kan worden naar een passend werving en selectie-traject.

De eisen die organisaties stellen aan vast personeel zijn vaak anders dan de eisen die zij stellen aan tijdelijk personeel. Vast personeel moet duurzaam passen binnen de organisatie. De cultuur en de mogelijkheden binnen de organisatie en de kenmerkende eigenschappen en ambities van de medewerker moeten ook op de lange termijn passen. De werkgever en werknemer blijven alleen dan elkaars meerwaarde op de lange termijn ervaren.

Volledig in lijn met dit beeld, hanteert TopStad Talents een eigen unieke aanpak voor werving en selectie in de volgende stappen:

Stap 0: Algemene oriëntatie
Uniek voor TopStad Talents is dat wij altijd voorbereid willen zijn op de vraag van onze opdrachtgevers. TopStad Talents bouwt continu aan gedegen kennis over de uitdagingen waar onze opdrachtgevers voor staan. Wij maken ons de cultuur en de organisatie eigen en bereiden ons zo voor op de snelst mogelijke match, zodra de vraag naar nieuw personeel bij onze opdrachtgevers actueel wordt. Hetzelfde geldt voor de kennis over onze kandidaten in ons kandidatenbestand. Wij kennen al onze kandidaten, hun ambities, hun motivatie, hun kennis en ervaring en hun competenties en vaardigheden. Waar mogelijk starten we deze aanpak ruim voor een concrete aanvraag.

Stap 1: Vaststellen van de werving en selectie-vraag
De kwaliteit van het werving en selectie-proces staat of valt bij een zorgvuldige vaststelling van de wens van de opdrachtgever. TopStad Talents besteedt daarom veel aandacht aan deze stap. Indien u voor TopStad Talents nieuw bent als opdrachtgever en u een concrete werving en selectie-vraag heeft, zullen wij deze stap combineren met de voorgaande stap. TopStad Talents concretiseert uw vraag naar vast personeel zorgvuldig. Tevens bepalen we de set van werving en selectie-middelen die wij zullen hanteren en de eventueel aanvullende activiteiten die we tijdens het werving en selectie-proces zullen hanteren en de termijn waarbinnen de activiteiten worden uitgevoerd. Maatwerk leidt ons naar de best mogelijke match.

Stap 2: Werving en selectie van kandidaten
TopStad Talents zorgt voor de uitvoering van alle werving en selectie activiteiten, zoals deze zijn vastgesteld in de voorgaande stap. TopStad Talents hanteert daarbij als uitgangspunten: continuïteit, betrouwbaarheid, open communicatie en een goede samenwerking met opdrachtgever en kandidaten. Ons credo bij de uitvoering van al onze activiteiten is kwaliteit = klanttevredenheid.

Stap 3: Introductie kandidaat
TopStad Talents introduceert de geselecteerde kandidaat of kandidaten. Ook deze stap wordt uitgevoerd conform de afspraken die gemaakt zijn bij het vaststellen van de werving en selectie-vraag. TopStad Talents biedt veel mogelijkheden bij de ondersteuning van deze stap, waaronder de manier waarop de kandidaten worden geïntroduceerd en de wijze van terugkoppeling naar kandidaten.

Stap 4: Evaluatie en nazorg
TopStad Talents ziet haar taak pas als volbracht, nadat wij zeker hebben gesteld dat de opdrachtgever daadwerkelijk duurzaam is geholpen. Mocht binnen de vastgestelde proeftijd blijken dat de kandidaat toch niet past, dan wordt in overleg met de opdrachtgever een aanvullende aanpak afgesproken. Het opnieuw starten van een werving en selectie-traject behoort daarbij tot de mogelijkheden. TopStad Talents evalueert het proces en de kandidaat op vooraf afgesproken evaluatiemomenten. Informatie uit deze evaluatie draagt ook bij aan een verdere versnelling en hoogwaardigere uitvoering van onze werving en selectie-activiteiten voor u als opdrachtgever, daarom hechten wij veel waarde aan deze evaluatie in het belang van onze opdrachtgevers.

Recruiteringsprojecten

TopStad Talents biedt recruiteringsprojecten aan in aanvulling op onze standaard werving en selectie dienst. Heeft u een grote hoeveelheid vacatures in te vullen, dan kan TopStad Talents u veel werk uit handen nemen. Wij definiëren een voor uw organisatie op maat gemaakte recruiteringsproject. TopStad Talents besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan de teamsamenstelling en aan de bedrijfscultuur binnen uw organisatie.

TopStad Talents voert de activiteiten uit in continue samenspraak met uw organisatie, zonder uw organisatie onnodig te belasten. TopStad Talents ziet een recruiteringsproject als meer dan alleen het werven van een grote hoeveelheid medewerkers. Daarom voeren we de activiteiten uit als een project, waarbij ook aandacht is voor de overige consequenties voor uw organisatie. TopStad Talents biedt daarbij de mogelijkheid om scholing of omscholing op te nemen als onderdeel van het recruiteringsproject.