Opleiding e-learning INKOMENSCONSULENT

Site Topstad Uitzend - en Detachering B.V.

Opleiding e-learning INKOMENSCONSULENT

Wilt u werken als Inkomensconsulent bij een gemeente? Tijdens de Opleiding tot Inkomensconsulent wordt alle benodigde kennis behandeld waardoor u een mooie start kunt maken bij een sociale dienst. Werken binnen een sociale dienst vereist een goede (basis)kennis van wet- en regelgeving. Om uitvoerende taken binnen de sociale dienst (of afdeling Werk en Inkomen) adequaat uit te voeren én tijdig te kunnen inspelen op veranderingen, biedt deze basisopleiding een ideale start voor een succesvolle carrière bij de gemeentelijke overheid. Uiteraard loopt de Participatiewet als rode draad door de opleiding heen. U bent dan ook volledig op de hoogte van alle wijzigingen binnen het sociale domein. Na het volgen van deze opleiding beschikt u over actuele- en praktijkgerichte kennis van de Participatiewet en bent u startklaar om het recht op een uitkering te bepalen.

Doelgroep

De Opleiding tot Inkomensconsulent is bestemd voor mensen die nog niet over de kennis en vaardigheden beschikken die voor een adequate uitvoering van de functie van Inkomensconsulent nodig zijn.  Ook is de opleiding interessant als u een carrièreswitch overweegt. Deze basisopleiding is bedoeld voor (aankomend) inkomensconsulenten of klantmanagers sociale zaken, Werk & Inkomen, zij-instromers, medewerkers uitkeringsadministratie of sociaal rechercheurs. Ook voor medewerkers die hun kennis op dit gebied willen verbreden, biedt deze opleiding nieuwe inzichten.

Duur e-learning Inkomensconsulent, Praktijkstage en coaching

Inkomensconsulent bestaat uit 19 modules. Deze opleiding bestaat uit een aantal onderdelen en elke onderdeel bestaat dan ook uit aantal modules. Elke module duurt gemiddeld 20 minuten. De verwachting is dat de deelnemers alle onderdelen binnen  max. 8 weken afronden. Het is afhankelijk van eigen studietempo. De deelnemer heeft de mogelijkheid om de onderdelen binnen max. 6 maanden af te sluiten. Tegen het einde of na afloop v.d. met goed gevolg afgelegde cursus lopen de deelnemers werkstage van 4 tot  max. 8 bij een gemeente uit het netwerk van Topstad-Maiflex. Gedurende stageperiode worden de deelnemers intensief begeleidt op de werkvloer door een ervaren inkomensconsulent.

Werken

Na het succesvol doorlopen van de opleiding en de werkstage kom jij na een evaluatiegesprek met de opdrachtgever in dienst bij Topstad-Maiflex als junior inkomensconsulent

Bagage deelnemer

  • Opleiding: minimaal MBO SJD/HBO sjd/HBO niveau
  • Herintreders vanuit sociaal domein/affiniteit of enkele jaren aantoonbare werkervaring hebben in het sociaaldomein en de kennis van particiatiewet
  • communicatief vaardig én klantgericht
  • fulltime beschikbaar
  • flexibel ingesteld, verantwoordelijk en zelf-reflecterend

e-learning

Behoefte aan meer flexibiliteit? Met de lesvariant e-learning studeer je in je eigen tijd en in je eigen tempo.

Monitoring tijdens je studie

Tijdens je e-learning programma wordt jij gemonitord door een van onze deskundigen.

Toetsing

Deze opleiding wordt afgesloten met een digitale eindtoets. Wie de gehele opleiding heeft gevolgd én voldoende resultaat heeft behaald voor de eindtoetsen per onderdeel (Inkomensconsulent bestaat uit een aantal deelcertificaten), ontvang jij het Certificaat Basisopleiding Inkomensconsulent.

Kosten Opleiding op aanvraag: Hier kan gebruik worden gemaakt van de scholingsfonds Uwv of Gemeente

Start:   Doorlopend / Hoe aan te melden: via administratie@topstadbv.nl

Wilt u werken als Inkomensconsulent bij een gemeente? Tijdens de Opleiding tot Inkomensconsulent wordt alle benodigde kennis behandeld waardoor u een mooie start kunt maken bij een sociale dienst. Werken binnen een sociale dienst vereist een goede (basis)kennis van wet- en regelgeving. Om uitvoerende taken binnen de sociale dienst (of afdeling Werk en Inkomen) adequaat uit te voeren én tijdig te kunnen inspelen op veranderingen, biedt deze basisopleiding een ideale start voor een succesvolle carrière bij de gemeentelijke overheid. Uiteraard loopt de Participatiewet als rode draad door de opleiding heen. U bent dan ook volledig op de hoogte van alle wijzigingen binnen het sociale domein. Na het volgen van deze opleiding beschikt u over actuele- en praktijkgerichte kennis van de Participatiewet en bent u startklaar om het recht op een uitkering te bepalen.

Doelgroep

De Opleiding tot Inkomensconsulent is bestemd voor mensen die nog niet over de kennis en vaardigheden beschikken die voor een adequate uitvoering van de functie van Inkomensconsulent nodig zijn.  Ook is de opleiding interessant als u een carrièreswitch overweegt. Deze basisopleiding is bedoeld voor (aankomend) inkomensconsulenten of klantmanagers sociale zaken, Werk & Inkomen, zij-instromers, medewerkers uitkeringsadministratie of sociaal rechercheurs. Ook voor medewerkers die hun kennis op dit gebied willen verbreden, biedt deze opleiding nieuwe inzichten.

Duur e-learning Inkomensconsulent, Praktijkstage en coaching

Inkomensconsulent bestaat uit 19 modules. Deze opleiding bestaat uit een aantal onderdelen en elke onderdeel bestaat dan ook uit aantal modules. Elke module duurt gemiddeld 20 minuten. De verwachting is dat de deelnemers alle onderdelen binnen  max. 8 weken afronden. Het is afhankelijk van eigen studietempo. De deelnemer heeft de mogelijkheid om de onderdelen binnen max. 6 maanden af te sluiten. Tegen het einde of na afloop v.d. met goed gevolg afgelegde cursus lopen de deelnemers werkstage van 4 tot  max. 8 bij een gemeente uit het netwerk van Topstad-Maiflex. Gedurende stageperiode worden de deelnemers intensief begeleidt op de werkvloer door een ervaren inkomensconsulent.

Werken

Na het succesvol doorlopen van de opleiding en de werkstage kom jij na een evaluatiegesprek met de opdrachtgever in dienst bij Topstad-Maiflex als junior inkomensconsulent

Bagage deelnemer

  • Opleiding: minimaal MBO SJD/HBO sjd/HBO niveau
  • Herintreders vanuit sociaal domein/affiniteit of enkele jaren aantoonbare werkervaring hebben in het sociaaldomein en de kennis van particiatiewet
  • communicatief vaardig én klantgericht
  • fulltime beschikbaar
  • flexibel ingesteld, verantwoordelijk en zelf-reflecterend

e-learning

Behoefte aan meer flexibiliteit? Met de lesvariant e-learning studeer je in je eigen tijd en in je eigen tempo.

Monitoring tijdens je studie

Tijdens je e-learning programma wordt jij gemonitord door een van onze deskundigen.

Toetsing

Deze opleiding wordt afgesloten met een digitale eindtoets. Wie de gehele opleiding heeft gevolgd én voldoende resultaat heeft behaald voor de eindtoetsen per onderdeel (Inkomensconsulent bestaat uit een aantal deelcertificaten), ontvang jij het Certificaat Basisopleiding Inkomensconsulent.

 Kosten Opleiding op aanvraag: Hier kan gebruik worden gemaakt van de scholingsfonds Uwv of Gemeente