Site Topstad Uitzend - en Detachering B.V.

Docent NT2 Amsterdam (bij voorkeur 2 avonden per week
 

Docent NT2 Amsterdam 2 avonden per week

Doel van de functie:  Het gaat om de dinsdag en donderdagavonden.

De docent is verantwoordelijk voor het fysiek en/of online verzorgen van taal- en/of ONA-lessen aan

1 of meer groepen cursisten. De docent is verantwoording schuldig aan de Projectmanager en

Algemeen directeur.

 

Taakomschrijving

- Het verzorgen van taal- en/of ONA-lessen en begeleiding portfolio en eventueel (vrijwilligers)werk

- Het verzorgen van online taallessen

- Het registreren van verzuim via Portaal van de eigen lesgroepen

- Het afnemen van tussentijdse en eindtoetsen

- Het voorbereiden van cursisten op de examens

- Actueel bijhouden van vorderingen cursist

- Het kunnen coachen van cursisten

- Het onderhouden van contacten met de trajectbegeleiding

- Het rapporteren aan de trajectbegeleiding over de voortgang van cursisten e.d.

- Het uitvoeren van overige voorkomende werkzaamheden.

 

Relatiepatroon

De docent overlegt met de Algemeen directeur over de diverse trajecten, de inhoud, voortgang

en knelpunten.

 

Functiegerichte competenties

Voor deze functie moet de docent

- beschikken over een academisch werk- en denkniveau

- het Certificaat Competent NT2 docent bezitten

- het beschikken over het Certificaat ONA-begeleider (als ONA-lessen worden gegeven)

- geregistreerd zijn bij BVNT2

- VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen leveren

- communicatief vaardig zijn (zowel mondeling als schriftelijk)

- flexibel zijn

- zelfstandig en in teamverband kunnen werken

- accuraat zijn

- coachen op individueel niveau

- oplossingsgericht kunnen werken

- computervaardig zijn en kunnen werken met verschillende programma’s

- resultaatgericht zijn

- planmatig kunnen werken

- blijven ontwikkelen in vakgebied

 

 

Mei 2021